STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 1600/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 22/09/2021
2 TK01 File thiết kế tem nhận diện công nghệ sinh học 28/07/2020
3 HD Hướng dẫn xây dựng quy trình công nghệ cho các nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án 23/06/2020
4 17/CT-TTg Chỉ thị tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới 13/04/2020
5 1342/BCT-KHCN Công văn v/v Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc thông báo danh sách kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm năm 2020 28/02/2020
6 CV Công văn về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Công Thương 18/02/2020
7 Hướng dẫn Hướng dẫn hồ sơ nộp nghiệm thu cấp quốc gia và thủ tục hoàn thiện, thanh lý hợp đồng 08/02/2020
8 DS Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 17/06/2019
9 DS tháng 6 Danh sách kiểm nghiệm kiểm chứng 17/06/2019
10 DS tháng 6 Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu 17/06/2019
11 Tb/BCT Hồ sơ nộp nghiệm thu cấp Quốc gia và thủ tục thanh lý Hợp đồng 07/05/2019
12 115/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 04/09/2018
13 523/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 14/05/2018
14 1611/QD -BCT Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 09/05/2018
15 08/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/06/2017