Tên văn bản Hướng dẫn xây dựng quy trình công nghệ cho các nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Hướng dẫn xây dựng quy trình công nghệ cho các nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án
Số hiệu HD Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 23/06/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 Người ký Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020