Tên văn bản Hướng dẫn hồ sơ nộp nghiệm thu cấp quốc gia và thủ tục hoàn thiện, thanh lý hợp đồng
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Hướng dẫn hồ sơ nộp nghiệm thu cấp quốc gia và thủ tục hoàn thiện, thanh lý hợp đồng
Số hiệu Hướng dẫn Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 08/02/2020 Ngày hết hiệu lực 10/02/2020
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương