Tên văn bản Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020
Số hiệu 1611/QD -BCT Ngày có hiệu lực 09/05/2018
Ngày ban hành 09/05/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng