Tên văn bản Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu
Số hiệu DS tháng 6 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 17/06/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương