Tên văn bản Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Số hiệu DS Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 17/06/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Bộ Công Thương