Thứ sáu, 14/06/2024 | 08:36

Thứ sáu, 14/06/2024 | 08:36

Video

Hiệu quả ứng dụng công nghệ sinh học

Xác định được vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ sinh học, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ sinh học và triển khai thực hiện các đề tài dự án khoa học, từ đó ghi nhận nhiều đề tài đáng chú ý. Nguồn: bacgiangtv.vn/

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0
  • 2
  • 7
lên đầu trang