Tên văn bản Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số hiệu 08/2017/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực 26/06/2017
Ngày ban hành 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học công nghệ Người ký Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng