Tên văn bản Hồ sơ nộp nghiệm thu cấp Quốc gia và thủ tục thanh lý Hợp đồng
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Hướng dẫn hồ sơ nộp nghiệm thu cấp Quốc gia và thủ tục thanh lý Hợp đồng
Số hiệu Tb/BCT Ngày có hiệu lực 07/05/2019
Ngày ban hành 07/05/2019 Ngày hết hiệu lực 07/05/2019
Cơ quan ban hành Vụ KHCN Người ký Vụ KHCN