Tên văn bản File thiết kế tem nhận diện công nghệ sinh học
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả File thiết kế tem nhận diện công nghệ sinh học
Số hiệu TK01 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 28/07/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 Người ký Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020