Tên văn bản Công văn về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Công Thương
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Công văn về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Công Thương
Số hiệu CV Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/02/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) Người ký Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ