Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:51

Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:51

An toàn thực phẩm

Cập nhật 09:34 ngày 23/09/2022

Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 'Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 - 2030'

Đó là một trong những mục tiêu của Nghệ An trong việc thực hiện Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 - 2030" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản góp phần bảo đảm sức khỏe và quyền lợi của người dân; nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Nghệ An tại thị trường Việt Nam và quốc tế, ngày 19/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 638 về thực hiện Quyết định số 1384/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nuôi tôm mặn lợ ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Thu Huyền
Theo đó, mục tiêu đặt ra, giai đoạn 2022 - 2025: Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP hoặc tương đương) tăng 5%/năm.
90% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm quy mô công nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như GMP, HACCP, ISO 22000... tăng 5%/năm.
Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 5%/năm. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10%/năm.
100% huyện, xã kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp. 100% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.
Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030: Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP hoặc tương đương) tăng 15%/năm.
100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Sản xuất dưa lưới trong nhà kính ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản thực phẩm quy mô công nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như GMP, HACCP, ISO 22000... tăng tương ứng 15%/năm và 20%/năm.
Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 10%/năm. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10%/năm.
Duy trì 100% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.
Để đạt được những mục tiêu đó, giải pháp được đặt ra là: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án, chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2022 - 2025.
Phối hợp huy động các nguồn lực Nhà nước và xã hội trong đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản.
Tăng cường thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, quy định. Thu hút nguồn lực và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
Theo Báo Nghệ An
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 8
  • 7
  • 5
  • 7
  • 0
  • 1
lên đầu trang