Thứ sáu, 19/07/2024 | 06:17

Thứ sáu, 19/07/2024 | 06:17

Tin Đề án

Cập nhật 12:01 ngày 20/03/2023

Sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ nhuyễn thể bằng công nghệ sinh học

Từ con hàu, con mực,... là những nguồn lợi biển rất phổ biến tại Việt Nam nếu chỉ khai thác và chế biến theo phương pháp truyền thống giá trị kinh tế mang lại thấp và rất khó để tiến đến xuất khẩu. Áp dụng khoa học công nghệ, với sự phát triển của công nghệ sinh học, ngành công nghiệp chế biến thủy sản đang dần “chuyển mình” sang một hướng đi mới. 
Hà Nguyễn
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 5
  • 0
  • 5
  • 5
  • 1
  • 5
lên đầu trang