Thứ bảy, 02/12/2023 | 11:36

Thứ bảy, 02/12/2023 | 11:36

An toàn thực phẩm

Cập nhật 10:06 ngày 23/04/2020

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/3/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; Căn cứ thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian qua và dự báo diễn biến tình hình năm 2020. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Trà Vinh xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Theo đó, Chủ đề tháng hành động là: "Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm "
Ảnh minh họa
Mục đích của Kế hoạch: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.
Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2020 trên địa bàn toàn tỉnh, với các hoạt động: Tổ chức triển khai “Tháng hành động”, Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm; Hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020; Tổng kết, báo cáo.
Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hành động” năm 2020 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.
Gắn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
Xem chi tiết tại đây.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh
Tổng số lượt truy cập :
  • 9
  • 3
  • 0
  • 7
  • 0
  • 2
  • 4
lên đầu trang