Thứ sáu, 14/06/2024 | 08:34

Thứ sáu, 14/06/2024 | 08:34

An toàn thực phẩm

Cập nhật 08:24 ngày 20/02/2024

Trà Vinh: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP trong năm 2024

Tại Kế hoạch số 03/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Trà Vinh đã xác định rõ mục tiêu cốt lõi để triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Cụ thể, Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý ATTP trong phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền quản lý của các cơ quan đơn vị và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, 2 hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế trong tình hình mới.
Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt nội dung của Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tới từng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhằm làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác bảo đảm ATTP theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, đúng quy định pháp luật từ tỉnh đến huyện, xã.
Nâng cao ý thức trách nhiệm của người lãnh đạo, người quản lý và kiến thức thực hành ATTP của các nhóm đối tượng: người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; đảm bảo thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống;  Cũng như hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATTP từ tỉnh đến cơ sở đủ năng lực quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm ATTP; thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc đối với các loại hàng hóa thực phẩm cơ bản lưu hành trên thị trường; từng bước kiểm soát và hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính, các bệnh liên quan đến thực phẩm bị ô nhiễm. 
Trà vinh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP trong năm 2024 (Ảnh minh hoạ - Nguồn: tuyengiao.vn)
Để thực hiện các mục tiêu này, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Trà Vinh đã xác định rõ các giải pháp trọng tâm:
Một là, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo đảm ATTP. Trong đó, nâng cao  vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới, các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân. 
Tăng cường nguồn nhân lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí để thực hiện công tác quản lý ATTP nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình hiện nay. - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP tuyến huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao và làm tốt việc tham mưu trong công tác quản lý ATTP tại địa phương. 
Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP thông qua việc tăng cường cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP như: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về ATTP, phát hành tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn cơ sở sản xuất thực hành tốt ATTP, người tiêu dùng nhận biết thực phẩm an toàn; xây dựng chuyên mục về ATTP để hướng dẫn, thay đổi hành vi và các biện pháp bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. 
Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm và tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP; Tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì ATTP; tuyên truyền bảo đảm ATTP trong các đợt cao điểm trong năm như: Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, các sự kiện, lễ tết người dân tộc,…
Đa dạng hóa các loại hình truyền thông, các sản phẩm truyền thông, nội dung truyền thông dễ hiểu, địa điểm phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là công đoàn các cấp đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.
Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng về ATTP thường xuyên, định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật về ATTP phải xử lý hình sự để bảo đảm tính nghiêm minh trong chấp hành pháp luật về ATTP. 
Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hoá không đảm bảo an toàn thực phẩm; Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại, định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Thu mẫu kiểm tra, lập bản cam kết điều kiện an toàn thực phẩm nông sản, thuỷ sản các hộ kinh doanh tại chợ phường 6, TP Trà Vinh (Ảnh: travinh.gov.vn)
Bốn là, thực hiện công tác giám sát chất lượng thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm bằng cách triển khai các hoạt động phân tích, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; chủ động xử lý các sự cố về ATTP và có biện pháp xử lý kịp thời; Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, lễ hội, thức ăn đường phố,…; Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với thức ăn đường phố, căng tin, bếp ăn tập thể, chợ, rau, quả…
Năm là, xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng và nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng. 
Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.
Sáu là, tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành về ATTP. Các sở, ngành có liên quan phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng về ATTP, xác định nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Nâng cao năng lực quản lý, phối hợp triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP, giải quyết sự cố về ATTP. Thường xuyên kiểm tra việc bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể của các công ty, xí nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế; các căng tin, bếp ăn tại các trường học. 
Năm 2024, ngành Công Thương tỉnh Trà Vinh được giao nhiệm vụ tổ chức 04 cuộc kiểm tra chuyên ngành và liên ngành các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu; Chủ trì tổ chức tập huấn tuyên truyền kiến thức về ATTP thuộc lĩnh vực công thương; In tờ rơi tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm; Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm; Tiếp tục tư vấn hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Xem chi tiết: tại đây
Tố Uyên
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
  • 7
lên đầu trang