Thứ sáu, 14/06/2024 | 08:29

Thứ sáu, 14/06/2024 | 08:29

An toàn thực phẩm

Cập nhật 08:22 ngày 20/10/2023

Bãi bỏ các nội dung đối với mức giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong QĐ số 46/2007/QĐ-BYT

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn số 2466/ATTP-KN gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường -Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công Thương về việc bãi bỏ các nội dung đối với mức giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT.
Công văn nêu rõ, ngày 25/9/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2023.
Thông tư số 17/2023/TT-BYT đã bãi bỏ các quy định tại Phần 6. Giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”. Do vậy, quy định về ô nhiễm vi sinh trong thực phẩm áp dụng theo QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
Vi sinh vật khi gặp điều kiện thuận lợi phát triển rất nhanh​. (Ảnh minh họa: https://vietnamcleanroom.com/)
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực
phẩm kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý áp dụng quy định hiện hành về mức giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
Trường hợp phát sinh yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung quy định về vi sinh vật phục vụ quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành, kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện nghiên cứu xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc dự thảo quy định về mức giới hạn an toàn, báo cáo Bộ chủ quản, đồng thời gửi hồ sơ dự thảo về Cục An toàn thực phẩm để Cục báo cáo Bộ Y tế thực hiện ban hành theo quy định và phân công tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
Xem chi tiết công văn TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
lên đầu trang