Thứ sáu, 14/06/2024 | 09:52

Thứ sáu, 14/06/2024 | 09:52

An toàn thực phẩm

Cập nhật 08:24 ngày 20/02/2024

Ngành Công Thương Trà Vinh: Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm vào tỉnh trong năm 2024

Mới đây, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kế hoạch đã chỉ rõ các nhiệm vụ cần thực hiện đối với từng ngành.
Theo đó, ngành Công Thương Trà Vinh có  trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quản lý đối với các sản phẩm quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Đồng thời, rà soát và kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan; Quản lý ATTP đối với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống phân phối và các loại hình kinh doanh khác.
Kiểm tra ATTP trên địa bàn Phường 9, thành phố Trà Vinh (Ảnh: Báo Trà Vinh).
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến cơ sở để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nhân dân thực hiện hoạt động ATTP ở địa phương; Tiếp tục phối hợp với Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện các biện pháp bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo đảm ATTP theo quy định. 
Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm vào Trà Vinh trong lĩnh vực được phân công quản lý. Có kế hoạch phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố trong khâu lưu thông phân phối thực phẩm sạch trên địa bàn. 
Ngành Công Thương tỉnh Trà Vinh tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào trong năm 2024 (Ảnh minh hoạ - Báo Chính phủ)
UBND tỉnh Trà Vinh cũng giao Sở Công Thương tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1121/KHPH-SNNSYT-SCT-HND-HLHPN ngày 19/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Sở Y tế - Sở Công Thương – Hội Nông dân – Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Mặt khác, phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng để xác định chuỗi cửa hàng cung ứng hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, các nhãn hàng đảm bảo chất lượng để người tiêu dùng lựa chọn tin cậy. 
Sở Công Thương Trà Vinh cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.
Ngoài ra, thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính về ATTP thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn; xây dựng lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương. 
Xem chi tiết Kế hoạch: tại đây
Minh Khuê

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 5
  • 3
  • 8
lên đầu trang