Thứ bảy, 11/07/2020 | 15:01

Thứ bảy, 11/07/2020 | 15:01

Tin Đề án

Cập nhật 09:05 ngày 26/03/2020

Ra mắt Sổ tay Sản phẩm công nghệ sinh học tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Thực hiện Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai thành công Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. Trong hơn 10 năm thực hiện, Đề án đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chế biến cả nước.
Ban Điều hành Đề án đã phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện tổng số 148 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 97 đề tài (chiếm 65,5%) và 51 dự án sản xuất thử nghiệm (chiếm 34,5%).
Trong đó: 127 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao cho các đơn vị chủ trì thực hiện triển khai tại miền Bắc; 11 nhiệm vụ được được giao cho các đơn vị chủ trì thực hiện triển khai tại miền Trung; và 10 nhiệm vụ được giao cho các đơn vị chủ trì thực hiện triển khai tại miền Nam. Số lượng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt, giao cho các đơn vị triển khai biến động theo nhu cầu công nghệ và thời gian từng năm, ít nhất là năm 2007 (01 nhiệm vụ) và nhiều nhất là năm 2017 (19 nhiệm vụ).
Ấn phẩm "Sản phẩm công nghệ sinh học tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020"
Các nhiệm vụ đã triển khai đạt được nhiều thành công trong việc ứng dụng các công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme, protein để sản xuất, chế biến thực phẩm như: Các chế phẩm vi sinh phục vụ công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu hoá dược, sản phẩm phục vụ công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng.
Sổ tay sản phẩm công nghệ sinh học tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến được thiết kế đẹp mắt, bố cục hợp lý, thông tin từng sản phẩm được thể hiện đầy đủ, chi tiết.
Cuốn Sổ tay sản phẩm công nghệ sinh học tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến gồm hơn 50 sản phẩm được nghiên cứu và ứng dụng sản xuất, kinh doanh trong khuôn khổ Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.
Ấn phẩm xuất bản trước hết để ghi nhận những thành quả đạt được của Đề án. Đồng thời, phổ biến đóng góp của khoa học trong quá trình hình thành sản phẩm, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
Trong giai đoạn từ năm 2007 - 2020, phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đã có những bước phát triển có tính đột phá, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế của ngành Công Thương cũng như của đất nước, cơ bản hoàn thành các mục tiêu được Đảng và Nhà nước theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư cũng như trong Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020”. Thành công đó có từ sự chung tay, vào cuộc của toàn ngành và vai trò không nhỏ của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ban Điều hành Đề ánTổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 1
  • 3
lên đầu trang