Thứ tư, 04/10/2023 | 16:30

Thứ tư, 04/10/2023 | 16:30

Tin Đề án

Cập nhật 07:33 ngày 10/03/2023

Đến năm 2045: Công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GDP

Theo Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp 10 - 15% vào GDP.
Nguồn: baotintuc.vn/
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 8
  • 3
  • 0
  • 1
  • 8
  • 4
lên đầu trang