Thứ tư, 04/10/2023 | 17:34

Thứ tư, 04/10/2023 | 17:34

Tin tổng hợp

Cập nhật 11:48 ngày 15/09/2023

Cà Mau tập trung ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống

Ngày 12.9, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới.
Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn cần tập trung tuyên truyền để thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.
Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Đồng thời, phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất
Quan tâm phát triển nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học và đẩy mạnh hợp tác phát triển về công nghệ sinh học.
Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hệ thống cơ quan nhà nước, sự đồng thuận trong nhân dân về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Góp phần bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
Nguồn: 1thegioi.vn/
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 8
  • 3
  • 0
  • 5
  • 1
  • 2
lên đầu trang