Thứ sáu, 14/06/2024 | 10:50

Thứ sáu, 14/06/2024 | 10:50

Tin Đề án

Cập nhật 02:08 ngày 11/04/2023

[INFOGRAPHIC] 05 nhiệm vụ của Đề án phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030 (Đề án). Đề án là sự tiếp nối của "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020" do Bộ Công Thương chủ trì, được thực hiện từ năm 2007 - 2020. 
Hà Nguyễn
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 9
  • 7
  • 4
lên đầu trang