Thứ sáu, 30/09/2022 | 20:21

Thứ sáu, 30/09/2022 | 20:21

Tin Đề án

Cập nhật 08:47 ngày 20/05/2020

Lấy ý kiến về dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030 (Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2017), trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng nội dung, lộ trình, nhiệm vụ phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030, trình Thù tướng Chính phủ phê duyệt.
Trên cơ sở kết quả triển khai “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020”; kết quả khảo sát thông tin về hiện trạng, định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tại một số doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong nước, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt “Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” (Đề án). Bộ Công Thương đã tổ chức họp Tổ soạn thảo góp ý dự thảo Đề án, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ soạn thảo, các chuyên gia. Hồ sơ dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thuyết minh Đề án. Xem chi tiết toàn bộ dự thảo hồ sơ tại đây.
Để có thêm thông tin về cơ sở khoa học, nhu cầu thực tiễn của các đơn vị (doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, đơn vị quản lý khoa học và công nghệ) làm căn cứ xây dựng Đề án, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo hồ sơ Đề án nêu trên.
Ý kiến, đề xuất (file word) xin gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ theo địa chỉ email: [email protected] trước ngày 29 tháng 5 năm 2020.
Thông tin chi tiết liên hệ: TS Đặng Tất Thành, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương); điện thoại: 0936611588/024.22202412; email: [email protected] 
Vụ Khoa học và Công nghệ
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 8
  • 7
  • 5
  • 9
  • 4
  • 2
lên đầu trang