Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:35

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:35

Tin tổng hợp

Cập nhật 09:19 ngày 05/03/2024

Thừa Thiên Huế: Phấn đấu hình thành trung tâm công nghiệp sinh học cấp quốc gia

Tại Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, địa phương này đặt mục tiêu hình thành Trung tâm CNSH cấp quốc gia khu vực miền Trung trên cơ sở sáp nhập Viện CNSH (Đại học Huế) và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế (Sở Y tế).
Ngoài ra, đến năm 2030, Thừa Thiên Huế phấn đấu trung nguồn lực đầu tư phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học (CNSH) vào sản xuất và đời sống, tranh thủ hợp tác và hỗ trợ quốc tế, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư và sản xuất sản phẩm từ CNSH trong các lĩnh vực nông nghiệp, y dược góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ an sinh xã hội, phát triển bền vững.
Để thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện các nhóm giải pháp như: nâng cao nhận thức về phát triển và ứng dụng CNSH trong tình hình mới; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng CNSH; Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả CNSH trong sản xuất nông nghiệp và y tế; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng.
Đồng thời, xây dựng nguồn nhân lực CNSH, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNSH; Tăng cường liên kết hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước trong nghiên cứu đào tạo, chuyển giao, ứng dụng CNSH vào các lĩnh vực tại địa phương. Chú trọng hợp tác với các nước có nền công nghiệp sinh học phát triển như: Mỹ, Châu  u, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Úc, Israel, ….
Mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh phòng trừ nấm bệnh héo rũ lạc tại huyện Phú Vang (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)
Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: Xây dựng Kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để triển khai thực hiện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các ngành, lĩnh vực quản lý và báo cáo kết quả về UBND tỉnh; Thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện và kịp thời bổ sung các nhiệm vụ ứng dụng CNSH cụ thể, thiết thực và có tính khả thi nhằm phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Riêng Sở Khoa và Công nghệ có nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền các kết quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ CNSH vào sản xuất và đời sống nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò và tầm quan trọng của CNSH trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao CNSH vào sản xuất và đời sống. Hàng năm, phối hợp với các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học tham mưu UBND tỉnh định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh các đề tài, dự án triển khai ứng dụng CNSH.
UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch, thực hiện lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai ứng dụng hiệu quả các chương trình, dự án ứng dụng CNSH vào sản xuất, đời sống tại địa phương. Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, tiềm lực tham gia thực hiện những nội dung liên quan trên thuộc Kế hoạch; tiến hành đề xuất với các sở, ngành, đơn vị được phân công thực hiện xem xét, giải quyết.
Chi tiết xem: tại đây
Minh Khuê 


Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 6
  • 1
  • 9
  • 8
  • 0
  • 5
lên đầu trang