Thứ sáu, 19/07/2024 | 06:25

Thứ sáu, 19/07/2024 | 06:25

TS. Nguyễn Mạnh Dũng

Chuyên gia CNSH - CNTP

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Dũng được đào tạo chính quy về công nghệ sinh học-công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đã có hơn 30 năm làm việc trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Việt Nam. Ông từng là nghiên cứu viên về công nghệ vi sinh vật và công nghệ sau thu hoạch tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam; là chuyên viên chính về chế biến, bảo quản và phát triển thị trường nông sản, Trưởng phòng phát triển thị trường nông sản của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Agrotrade) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD).

Xem thêm

Bài cùng tác giả

Bài khác

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 5
  • 0
  • 5
  • 5
  • 5
  • 1
lên đầu trang