Thứ sáu, 19/07/2024 | 06:07

Thứ sáu, 19/07/2024 | 06:07

TS. Dương Hoa Xô

Chuyên gia

TS Dương Hoa Xô hiện là Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM; Chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ sinh học TPHCM.

Xem thêm

Bài khác

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 5
  • 0
  • 5
  • 4
  • 6
  • 9
lên đầu trang