Tên văn bản Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN: Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Xem online Xem online
Tải về Tải file
Mô tả Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN : Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số hiệu 11/2014/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực 01/08/2014
Ngày ban hành 30/05/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN Người ký Bộ trưởng Nguyễn Quân