Thứ sáu, 14/06/2024 | 09:54

Thứ sáu, 14/06/2024 | 09:54

Tin tổng hợp

Cập nhật 10:31 ngày 11/08/2023

Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU ngày 6-4-2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.
Kế hoạch hướng đến mục tiêu huy động các nguồn lực xã hội và các lợi thế của thành phố để phát triển và ứng dụng CNSH trong các ngành, lĩnh vực, phấn đấu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ thông minh về CNSH, dẫn đầu vùng ÐBSCL về phát triển và ứng dụng CNSH. Ðồng thời, xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GRDP của thành phố. Theo đó, Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng; thay thế ít nhất 50% sản phẩm CNSH nhập khẩu, đóng góp khoảng 7% vào GRDP của thành phố. Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ trở thành thành phố có CNSH phát triển trong nước, là trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GRDP của thành phố.
Ðể đạt mục tiêu đề ra, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng CNSH; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng CNSH; phát triển và ứng dụng hiệu quả CNSH trong sản xuất và đời sống; phát triển ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của thành phố; đẩy mạnh hợp tác phát triển và ứng dụng CNSH.
Nguồn: Báo Cần Thơ
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 5
  • 4
  • 3
lên đầu trang