Thứ ba, 30/11/2021 | 13:14

Thứ ba, 30/11/2021 | 13:14

Bài báo khoa học

Cập nhật 08:45 ngày 29/09/2021

Sử dụng Saccharomyces Cerevisiae Rv002 để lên men rượu vang từ quả sim (Rhodomyrtus Tomentosa)

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của chủng Saccharomyces cerevisiae RV002 khi lên men nguyên liệu sim được trồng và thu hoạch tại Chí Linh, Hải Dương. Các yếu tố như tỷ lệ nguyên liệu/nước (1,0/1,0 ÷ 1,0/2,0 w/v), tỷ lệ nấm men (0,15 ÷ 0,55 g/L), hàm lượng chất khô hòa tan (20 ÷ 24oBx), pH ban đầu (3,5 ÷ 5,0), thời gian lên men (9,0 ÷ 13,0 ngày) đã được đánh giá mức độ ảnh hưởng và điều kiện phù hợp cho quá trình lên men. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thiết kế thí nghiệm đơn yếu tố, kết hợp với phần mềm SPSS 22.0, Excel 2016 để xử lý số liệu thống kê. Kết quả cho thấy sau 11,0 ngày lên men ở tỷ lệ nguyên liệu/nước là 1,0/1,5 w/v, tỷ lệ nấm men là 0,45 g/L, hàm lượng chất khô hòa tan là 23oBx, pH ban đầu là 4,0, nhiệt độ lên men là 28 ± 2oC nấm men hoạt độ hiệu quả và cho chất lượng rượu vang sim đạt mức chất lượng cảm quan tốt (theo TCVN 3215-79). Hàm lượng ethanol đạt 12,8±0,25 (% Vol.), hàm lượng đường sót là 0,28±0,02 (g/L), hàm lượng methanol là 330±1,5 (mg/L cồn 100o), hàm lượng SO2 là 263,45±1,7 (mg/L cồn 100o), hàm lượng ester là 0,23±0,03 (g/L). Chất lượng cảm quan và hóa học phù hợp với TCVN 7045-2013 và QCVN 6-3:2010/BYT.
Từ khóa: Saccharomyces cerevisiae RV002; quả sim; lên men; pectinase.
Sim là một loại quả rất phổ biến ở khu vực trung du và miền núi phía bắc. (Ảnh: https://aluoi.thuathienhue.gov.vn/)
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
ThS. Bùi Văn Tú, Nguyễn Ngọc Tú - Trường Đại học Sao Đỏ
Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 4
  • 0
  • 6
  • 4
  • 9
  • 2
lên đầu trang