Chủ nhật, 21/04/2024 | 13:07

Chủ nhật, 21/04/2024 | 13:07

Bài báo khoa học

Cập nhật 08:22 ngày 20/10/2023

Tuyển chọn nấm mốc sinh Enzyme Chitosanase phân lập từ đất một vùng thuộc Nam bộ

TÓM TẮT: Nghiên cứu nhằm thu nhận và tuyển chọn các chủng nấm mốc có khả năng sinh enzyme chitisanase cao. Kết quả phân lập đã thu được 18 chủng nấm mốc từ các nguồn mẫu ban đầu khác nhau. Ở bước sàng lọc sơ cấp xác định được 6 chủng có vòng thuỷ phân chitosan tốt nhất với đường kính 7,67-20mm. Sau khi thực hiện sàng lọc thứ cấp đã chọn ra được 4 chủng nấm có hoạt tính chitosanase cao nhất đạt 0,08-1,17 UI/mL. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự gen vùng ITS cho thấy 4 chủng thuộc các loài Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus toxicarius. Các loài này sẽ tiếp tục được khảo sát trong môi trường nuôi cấy phù hợp và tối ưu điều kiện nuôi cấy thu nhận enzyme chitosanase.
Từ khoá: Nấm mốc, chitosanase, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Aspergillus toxicarius. 
Xem chi tiết: tại đây
Các chủng nấm mốc có vòng thuỷ phân trong môi trường có bổ sung chitosan 0,3%
Đào Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phạm Thị Phương Thùy, Hồ Thị Mai, Phạm Thị Kim Ngân (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM)
Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 19 (1) (2019) 38-49
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 6
  • 1
  • 9
  • 8
  • 9
  • 8
lên đầu trang