Thứ ba, 24/05/2022 | 03:09

Thứ ba, 24/05/2022 | 03:09

Bài báo khoa học

Cập nhật 11:07 ngày 14/01/2022

Ứng dụng chế phẩm polyphenols chiết xuất từ cây chè trong sản xuất thuốc lá điếu

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu cho thấy mẫu thuốc lá điếu thí nghiệm bổ sung chế phẩm polyphenols dạng liệu (tỷ lệ 0,6-0,8%w/w) hoặc hương (tỷ lệ 0,2-0,3%w/w) giúp cải thiện chất lượng cảm quan, không ảnh hưởng tới hàm lượng nicotin và tar trong khói, và đặc biệt hàm lượng chất độc hại N-nitrosamines trong khói giảm từ 34,6 - 52,4% so với mẫu đối chứng.
ABSTRACT
The experimental results show that, green tea polyphenols applied to cut rag tobacco of 0,6-0,8%w/w as casing or 0,2-0,3%w/w as flavoring (test samples) could improve the sensory properties of the obtained cigarettes in the manner of cigarette flavor and taste, while the tar and nicotine content in cigarette smoke remained similar. Furthermore, the harmful total N-nitrosamines content in cigarette smoke of the test samples had reduced significantly from 34,6 to 52,5% compared with the control sample.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Chu Cao Khánh, Nguyễn Việt Hà
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 3
  • 0
  • 5
lên đầu trang