Thứ bảy, 22/01/2022 | 09:26

Thứ bảy, 22/01/2022 | 09:26

Bài báo khoa học

Cập nhật 08:19 ngày 05/11/2021

Nghiên cứu quá trình trích ly Saponin tổng với sự hỗ trợ của sóng siêu âm và đánh giá hoạt tính sinh học của cao chiết từ sâm bố chính (Abelmoschus Sagittifolius)

TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, quá trình trích ly saponin tổng với sự hỗ trợ của siêu âm từ củ Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius) đã được nghiên cứu. Phương pháp bề mặt đáp ứng được sử dụng để tối ưu các thông số của quá trình như thời gian siêu âm, công suất siêu âm và thời gian trích ly sau siêu âm. Sau đó, dịch trích được cô đặc chân không và xác định một số hoạt tính sinh học. Kết quả cho thấy tại điều kiện tối ưu, thời gian siêu âm 11,4 phút, công suất siêu âm 57,2 W/g và thời gian trích ly sau siêu âm 17,3 phút, hàm lượng saponin tổng đạt giá trị cực đại 2,577 ± 0,056 g/100 g. Giá trị này cao gấp 1,25 lần so với mẫu không xử lý siêu âm. Ngoài ra, kết quả chụp SEM cũng cho thấy siêu âm đã làm thay đổi cấu trúc tế bào của nguyên liệu ban đầu và hỗ trợ cho quá trình trích ly. Hơn nữa, cao chiết thu được có hoạt tính kháng oxy hóa và hoạt tính ức chế α-amylase với giá trị IC50 lần lượt là 340,221 µg/mL và 325,49 µg/mL.
Từ khóa: Kháng oxy hóa, kháng α-amylase, Sâm bố chính, siêu âm, trích ly saponin tổng.
Cây sâm bố chính (Ảnh: https://thuocdantoc.vn/)
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Phạm Thị Mỹ Tiên, Đinh Thị Hồng Thùy, Nguyễn Đăng Trường, Trần Ngọc Danh, Trần Quốc Trung, Hồ Hiệp Thành, Nguyễn Thị Thảo Minh, Trần Chí Hải
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 21 (3) (2021) 212-223)

Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 9
  • 4
  • 2
  • 7
  • 2
  • 0
lên đầu trang