Thứ bảy, 08/05/2021 | 07:33

Thứ bảy, 08/05/2021 | 07:33

Bài báo khoa học

Cập nhật 04:13 ngày 12/04/2021

Chuyển hóa sinh học phytosterol thành androstenedione (AD) nhờ chủng Mycobacterium neoaurum

 TÓM TẮT
Chuyển hóa vi sinh phytosterol (93% độ tinh sạch) thành androstenedione (AD) nhờ chủng Mycobacterium neoaurum được tiến hành trên quy mô bình tam giác dung tích 750 ml chứa 150ml môi trường chuyển hóa và quy mô nồi lên men 5l chứa 3,5l môi trường chuyển hóa. Tỷ lệ cơ chất phytosterol trong môi trường chuyển hóa là 1%. Tỷ lệ tiếp giống là 10%. Quá trình chuyển hóa ở các bình tam giác được thực hiện ở 30oC, 220 vòng/phút, pH môi trường là 7,5. Khi nâng lên quy mô 5l, các thông số lên men sau được duy trì trong suốt quá trình chuyển hóa: nhiệt độ ổn định pử 30oC, tốc độ khuấy 500 vòng/phút, oxy hòa tan dao động trong khoảng 85%. Kết quả thí nghiệm cho thấy thời gian chuyển hóa kéo dài 96h ở các bình tam giác, trong khi ở nồi lên men 5l là 88h. Hàm lượng AD được chuyển hóa ở các bình tam giác đạt khoảng 4g/l theo phương pháp phân tích bằng sắc ký bản mỏng (TLC) và hiệu suất chuyển hóa là 73.77% (mol),  trong khi ở nồi lên men 5l nhỏ hơn 3g/l (TLC) và hiệu suất chuyển hóa chỉ đạt 31% (mol). Độ tinh sạch của sản phẩm AD tinh chế được phân tích theo hệ thống sắc ký lỏng cao áp đều đạt ≥ 95%.
Từ khóa: Androstenedione (AD), chuyển hóa vi sinh, Mycobacterium neoaurum, phytosterol
Xem chi tiết bài viết tại đây.
Nguyễn Thị Quý1, Lê văn Trường1, Nguyễn Văn Hiếu1, Phạm Thị Bích Hợp1,
Nguyễn Thị Diệp2, Lưu Thị Kim Nhung2, Lưu Đức Huy2, Trương Nam Hải1
1Viện Công nghệ sinh học
2Viện Hóa Học
[Nguồn: Tạp chí công nghệ sinh học 7(4): 429-434  năm 2009]

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 7
  • 0
  • 3
  • 5
  • 8
lên đầu trang