Thứ tư, 21/04/2021 | 18:30

Thứ tư, 21/04/2021 | 18:30

Thư viện hình ảnh

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty CP Thực phẩm Quốc tế

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty CP Thực phẩm Quốc tế triển khai thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 3
  • 9
  • 4
  • 1
  • 4
  • 6
lên đầu trang