Thứ ba, 05/03/2024 | 18:16

Thứ ba, 05/03/2024 | 18:16

Video

Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”. Đề án là sự tiếp nối của Đề án "Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020" do Bộ Công Thương chủ trì, được thực hiện từ năm 2007 đến năm 2020.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 0
  • 9
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4
lên đầu trang