Thứ ba, 05/03/2024 | 16:52

Thứ ba, 05/03/2024 | 16:52

Video

Công nghệ sản xuất túi ni-lông phân hủy sinh học

Theo đánh giá của các nhà khoa học, kết quả nghiên cứu đã mở ra triển vọng tận dụng lượng nhựa phế thải đang gây ô nhiễm môi trường để sản xuất sản phẩm hữu ích, đồng thời, góp phần thực hiện chủ trương sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, thay thế cho sản phẩm truyền thống.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 0
  • 9
  • 7
  • 0
  • 8
  • 9
lên đầu trang