Thứ ba, 05/03/2024 | 16:54

Thứ ba, 05/03/2024 | 16:54

Video

Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Ngày 31/1/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển đất nước. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là 01 trong 10 quốc gia hàng đầu châu Á về sản xuất và dịch vụ thông minh công nghệ sinh học. Đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 0
  • 9
  • 7
  • 0
  • 9
  • 5
lên đầu trang