Thứ ba, 05/03/2024 | 17:16

Thứ ba, 05/03/2024 | 17:16

Video

Cần Thơ: Ứng dụng công nghệ sinh học vào đời sống sản xuất

Với những thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) vượt bậc của nhân loại từ cuối thế kỷ 20, công nghệ sinh học từ một ngành khoa học đã trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao của nhiều quốc gia công nghiệp trên thế giới. Và trong bối cảnh công nghệ sinh học được xác định là một trong ba trụ cột chính của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đã nắm bắt xu thế, không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tế sản xuất vào đời

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 0
  • 9
  • 7
  • 4
  • 2
  • 0
lên đầu trang