Thứ bảy, 25/03/2023 | 01:06

Thứ bảy, 25/03/2023 | 01:06

Video

Nghiên cứu khảo sát điều kiện chiết và hoạt tính sinh học của trà Thạch Châu Pyrenaria jonqueriana P.

Trà hoa vàng Thạch Châu được liệt trong sách đỏ IUCN và phân bố đặc hữu ở một số vùng. Do đó, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, các nhà nghiên cứu về thành phần hóa học, hoạt tính sinh học và các vấn đề xung quanh các loài thực vật này còn hạn chế.

Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 2
  • 9
  • 1
  • 0
  • 5
  • 4
lên đầu trang