Thứ tư, 21/04/2021 | 17:15

Thứ tư, 21/04/2021 | 17:15

Video

Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA mang lại hiệu quả kinh tế

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA, phân hữu cơ trong sản xuất hành và biện pháp bảo quản hành bằng rơm tại Hải Dương” do Viện Sinh học nông nghiệp thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ đề tài.

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 3
  • 9
  • 3
  • 9
  • 7
  • 9
lên đầu trang