Thứ bảy, 25/03/2023 | 02:31

Thứ bảy, 25/03/2023 | 02:31

Video

Công nghệ thực phẩm mới có thể giải phóng 80% đất nông nghiệp

Khoảng 4/5 diện tích đất nông nghiệp đang nuôi sống nhân loại đứng trước thách thức về môi trường và giải pháp lâu dài chỉ có thể trông chờ vào công nghệ thực phẩm mới.

Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 2
  • 9
  • 1
  • 3
  • 8
  • 2
lên đầu trang