Thứ bảy, 25/03/2023 | 02:56

Thứ bảy, 25/03/2023 | 02:56

Video

EU ra quy định mới về ngưỡng dư lượng một số chất trên thực phẩm

Ngưỡng dư lượng một số chất trừ sâu, diệt cỏ và diệt nấm vừa được EU sửa đổi và ban hành trong một thông báo mới đây.

Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 2
  • 9
  • 1
  • 4
  • 6
  • 1
lên đầu trang