Thứ ba, 24/05/2022 | 02:51

Thứ ba, 24/05/2022 | 02:51

Video

Công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến và yêu cầu giải quyết các vấn đề thực tiễn

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng 4.0, khoa học công nghệ cũng đang có mặt trong mọi ngóc ngách của đời sống và cần thiết đối với nhiều hoạt động tất cả các lĩnh vực trong xã hội loài người. Trong bối cảnh đó đòi hỏi phải có sự lựa chọn ưu tiên để giải quyết các vấn đề của xã hội.

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 2
  • 3
  • 0
lên đầu trang