Thứ bảy, 25/03/2023 | 01:19

Thứ bảy, 25/03/2023 | 01:19

Video

Phát triển công nghệ sinh học ngành Công Thương

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự sống với sự kết hợp giữa quy trình nghiên cứu và thiết bị kỹ thuật nhằm khai thác các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào thực vật và động vật để sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng cao, đồng thời gó phần phát triển KT-XH với các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 2
  • 9
  • 1
  • 0
  • 9
  • 3
lên đầu trang