Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:51

Thứ sáu, 30/09/2022 | 19:51

Tin Đề án

Cập nhật 08:46 ngày 24/03/2020

Ra mắt ấn phẩm Cẩm nang công nghệ enzyme và vi sinh vật trong lĩnh vực công nghiệp chế biến

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, nhất là công nghệ vi sinh vật và công nghệ enzyme trong lĩnh vực chế biến - một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong các hoạt động sản xuất cho con người và vì con người, đã và đang làm thay đổi diện mạo của lĩnh vực công nghiệp này.
Nhờ ứng dụng công nghệ sinh học mà hiệu quả của các hoạt động chế biến tăng lên, chi phí nguyên liệu và chi phí sản xuất giảm xuống, khiến cho giá thành sản phẩm cạnh tranh hơn, đồng thời chất lượng sản phẩm lại ổn định và tăng lên không ngừng. Nhiều sản phẩm mới, sản phẩm hữu ích và bảo vệ sức khỏe con người,… được tạo ra từ những nguồn nguyên liệu sẵn có, thậm chí là từ những phụ phẩm của công nghiệp chế biến truyền thống;…
Thực hiện Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai thành công Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.
Trong hơn 10 năm thực hiện, với sự tham gia của gần 1.000 nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chế biến cả nước, Đề án đã nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, hoàn thành được mục tiêu tạo ra các công nghệ sinh học tiên tiến trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, ứng dụng rộng rãi vào sản xuất, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Cẩm nang công nghệ vi sinh vật trong lĩnh vực công nghiệp chế biến và Cẩm nang công nghệ enzyme trong lĩnh vực công nghiệp chế biến
Cuốn Cẩm nang công nghệ sinh học này trình bày một cách cô đọng hơn 200 quy trình công nghệ được nghiên cứu và ứng dụng trong Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 nói trên.
Tài liệu xuất bản trước hết để ghi nhận những thành quả đạt được của Đề án, đồng thời là kênh thông tin, là tài liệu quan trọng, hữu ích để các doanh nghiệp chế biến cả nước tiếp cận các công nghệ sinh học tiên tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, qua đó có thể áp dụng để đổi mới công nghệ trong các hoạt động chế biến của mình. Hơn thế nữa, nó còn có thể là tài liệu tra cứu để các nhà nghiên cứu trẻ tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm tòi sáng tạo của mình; cũng như có thể đem lại những thông tin hữu ích, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm nâng cao hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến.
Trong lần xuất bản này, Cẩm nang công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến gồm 02 phần:
- Cẩm nang công nghệ vi sinh vật trong lĩnh vực công nghiệp chế biến: Giới thiệu các quy trình công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong lĩnh vực chế biến.
- Cẩm nang công nghệ enzyme trong lĩnh vực công nghiệp chế biến: Tóm lược những quy trình công nghệ enzyme đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công trong chế biến nông sản thực phẩm thời gian qua.
Hy vọng Cẩm nang sẽ đáp ứng được kỳ vọng của những người quan tâm.
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 8
  • 7
  • 5
  • 7
  • 0
  • 2
lên đầu trang