Thứ bảy, 10/12/2022 | 13:44

Thứ bảy, 10/12/2022 | 13:44

Tin tổng hợp

Cập nhật 11:18 ngày 13/02/2020

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu từ quả quýt

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm từ quả quýt, Hợp tác xã Hương Ngàn xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông đã đề xuất triển khai dự án: Hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu và phát triển sản phẩm trà hòa tan từ quả quýt Bắc Kạn. Tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã họp tư vấn giao trực tiếp đối với dự án này.
Để đạt mục tiêu đề ra, dự án dự kiến triển khai các nội dung: Hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu từ quả quýt Bắc Kạn; nghiên cứu tiêu chuẩn tinh dầu quýt; nghiên cứu phát triển sản phẩm trà hòa tan từ nước ép quả quýt.
Sau khi đơn vị chủ trì báo cáo thuyết minh, các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh đã đánh giá việc triển khai dự án là cần thiết. Khi dự án thực hiện thành công sẽ mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ quả quýt.
Toàn cảnh hội nghị
Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các thành viên hội đồng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án: Bổ sung thêm tên khoa học; bổ sung các kết quả nghiên cứu, công nghệ sản xuất tinh dầu quýt và xử lý phụ phẩm; thực trạng sản xuất tinh dầu quýt của HTX Hương Ngàn; bổ sung về tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất và tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm; làm rõ nội dung phối hợp với đơn vị để triển khai dự án.
Nguyễn Hùng
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 4
  • 4
  • 8
  • 0
  • 3
  • 5
lên đầu trang