Thứ tư, 04/10/2023 | 17:17

Thứ tư, 04/10/2023 | 17:17

Tin tổng hợp

Cập nhật 01:31 ngày 05/06/2023

Ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” (Chương trình số 59-CTr/TU). Ðồng thời, dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trên trình UBND thành phố xem xét, ban hành trong tháng 5-2023.
Hoạt động nghiên cứu về sinh học phân tử tại Công ty TNHH MTV Sinh Hóa Phù Sa.
Chương trình số 59-CTr/TU đề ra mục tiêu huy động các nguồn lực xã hội và các lợi thế của thành phố để phát triển và ứng dụng CNSH trong các ngành, lĩnh vực, phấn đấu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ thông minh về CNSH, dẫn đầu vùng ÐBSCL về phát triển và ứng dụng CNSH. Ðồng thời, xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GRDP của thành phố.
Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng trưởng; thay thế ít nhất 50% sản phẩm CNSH nhập khẩu, đóng góp khoảng 7% vào GRDP của thành phố. Tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ trở thành thành phố có CNSH phát triển trong nước, là trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GRDP của thành phố.
Theo baocantho.com.vn/
Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 8
  • 3
  • 0
  • 4
  • 2
  • 4
lên đầu trang