Thứ bảy, 04/02/2023 | 08:47

Thứ bảy, 04/02/2023 | 08:47

Bài báo khoa học

Cập nhật 12:00 ngày 24/11/2022

Xác định điều kiện thủy phân protein bằng enzyme trong sản xuất bột gạo lứt giàu axit amin

TÓM TẮT:
Gạo lứt có hai lớp, đó là lớp cùi ở ngoài và lõi (nội nhũ). Giá trị của gạo lứt nằm ở lớp cùi, trong đó có protein. Phần nội nhũ chủ yếu là tinh bột chỉ có giá trị cung cấp năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm bột gạo lứt giàu axit amin được chế biến từ bột cùi gạo lứt giàu protein có giá trị dinh dưỡng cao và dễ hấp thụ. Để sản xuất bột gạo lứt giàu axit amin, một số điều kiện thủy phân protein gạo thích hợp bằng enzyme được xác định: sử dụng phối hợp hai enzyme Alcalase 2.4L và Flavourzyme 500MG với nồng độ mỗi loại 0,15% (so với cơ chất), nồng độ cơ chất 15%, nhiệt độ thủy phân 50-550C, thời gian thủy phân 15 giờ, pH 6,5-7. Hiệu suất thủy phân protein gạo đạt 60-61%.
Từ khóa: Axit amin; Gạo lứt; Protease; Thủy phân
Lớp cùi của gạo lứt có chứa nhiều giá trị về mặt dinh dưỡng, đặc biệt là protein. (Ảnh minh họa: goce.vn/)
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Đỗ Trọng Hưng*, Nguyễn Hoàng Phi, Nguyễn Thùy Linh, Lương Thị Như Hoa
Viện Công nghiệp thực phẩm
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Số 48 – Tháng 7/2022)
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 8
  • 8
  • 7
  • 3
  • 9
  • 7
lên đầu trang