Thứ bảy, 04/02/2023 | 09:18

Thứ bảy, 04/02/2023 | 09:18

Tin Đề án

Cập nhật 11:07 ngày 04/10/2022

Hoàn thiện công nghệ sản xuất hoạt chất kìm hãm α- glucosidase từ đỗ đen lên men bởi Aspergillus oryzae và ứng dụng tạo thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe

Dự án "Hoàn thiện công nghệ sản xuất hoạt chất kìm hãm α- glucosidase từ đỗ đen lên men bởi Aspergillus oryzae và ứng dụng tạo thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe" do Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.
Hà Nguyễn
Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 8
  • 8
  • 7
  • 5
  • 1
  • 0
lên đầu trang