Thứ ba, 24/05/2022 | 04:16

Thứ ba, 24/05/2022 | 04:16

Bài báo khoa học

Cập nhật 08:20 ngày 25/04/2022

Tối ưu hoá điều kiện lên men sinh tổng hợp Glutathione bởi nấm men Saccharomyces cerevisiae bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

TÓM TẮT 
Mục đích của nghiên cứu này nhằm tối ưu hoá các thông số nhiệt độ, pH, thời gian nuôi cấy, tỷ lệ nuôi cấy trong quá trình lên men sinh tổng hợp glutathione (GSH) bởi chủng Saccharomyces cerevisiae YM22. Bằng việc thiết kế thí nghiệm theo phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình Box-Behnken (BBD) đã tìm ra giá trị tối ưu của 4 yếu tố nhiệt độ (27,30 C), pH (5,8), tỉ lệ cấp giống (10%) và thời gian lên men (58 giờ) cho sản lượng GSH đạt cực đại 196,82 mg/L theo mô hình. Thử nghiệm nuôi cấy với điều kiện của mô hình ở quy mô 30 L, thu được hàm lượng GSH cao nhất đạt được là 194,33 ± 1,80 mg/L sau 58 giờ nuôi cấy.
Từ khoá: glutathione, lên men, mô hình Box-Behnken, phương pháp bề mặt đáp ứng, Saccharomyces cerevisiae.
Thử nghiệm nuôi cấy với điều kiện của mô hình ở quy mô 30 L (Ảnh: viettinlaw.com)
Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
TRẦN THỊ HOA1 , TRƯƠNG HƯƠNG LAN2, TRẦN LIÊN HÀ2
1 Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội 
2 Viện Công nghiệp Thực phẩm
Nguồn: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Số 47- Tháng 12/2021
Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 5
  • 4
  • 0
lên đầu trang