Chủ nhật, 26/06/2022 | 14:36

Chủ nhật, 26/06/2022 | 14:36

An toàn thực phẩm

Cập nhật 09:16 ngày 04/04/2022

Phụ gia thực phẩm và quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm. Có thể nói phụ gia thực phẩm là thành phần không thể thiếu trong nền công nghiệp thực phẩm hiện nay. Tuy nhiên, người sản xuất, người tiêu dùng đôi khi chưa chưa hiểu đúng, đầy đủ về phụ gia thực phẩm cũng như các quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm.
Trong thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế, việc sử dụng phụ gia thực phẩm được quy định rất rõ, cụ thể như sau:
1. Sử dụng phục gia thực phẩm trong thực phẩm phải bảo đảm: phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm; Không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm; Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn.
2. Chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm nếu việc sử dụng này đạt được hiệu quả mong muốn nhưng không có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người, không lừa dối người tiêu dùng và chỉ đề đáp ứng một hoặc nhiều chức năng của phụ gia thực phẩm theo các yêu cầu dưới đây trong trường hợp các yêu cầu này không thể đạt được bằng các cách khác có hiệu quả hơn về kinh tế và công nghệ:
- Duy trì giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Đối với sản phẩm được sử dụng với mục đích đặc biệt mà phụ gia thực phẩm như một thành phần thực phẩm (ví dụ đường ăn kiêng) thì không phải kiểm soát;
- Tăng cường việc duy trì chất lượng hoặc tính ổn định của thực phẩm hoặc để cải thiện cảm quan nhưng không làm thay đổi bản chất hoặc chất lượng của thực phẩm nhắm lừa dối người tiêu dùng;
- Hỗ trợ trong sản xuất, vận chuyển nhưng không nhằm che giấu ảnh hưởng do việc sử dụng các nguyên liệu kém chất lượng hoặc thực hành sản xuất, kỹ thuật không phù hợp.
3. Phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo các văn bản được quy định như sau:
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
- Tiêu chuẩn quốc gia trong trường hợp chưa có các quy định như điểm trên;
- Tiêu chuẩn của CAC, JECFA, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong trường hợp chưa có các quy định tại hai điểm trên;
- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong trường hợp chưa có các quy định tại 3 điểm trên.
4. Ngoài việc phụ gia thực phẩm có trong thực phẩm do được sử dụng trong quá trình sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm còn có thể có trong thực phẩm do được mang vào từ các nguyên liệu hoặc thành phần để sản xuất thực phẩm đã có chứa phụ gia thực phẩm và phải tuân thủ quy định như sau:
- Được phép sử dụng trong các nguyên liệu hoặc thành phần (bao gồm cả phụ gia thực phẩm);
- Không vượt quá mức sử dụng tối đa trong các nguyên liệu hoặc thành phần (bao gồm cả phụ gia thực phẩm);
- Thực phẩm có chứa phụ gia thực phẩm được  mang vào từ các nguyên liệu hoặc thành phần phải bảo đảm lượng phụ gia thực phẩm đó không được vượt quá mức sử dụng tối đa trong nguyên liệu hoặc thành phần để sản xuất thực phẩm theo quy trình, công nghệ sản xuất.
Phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong nguyên liệu hoặc thành phần để sản xuất thực phẩm có thể được sử dụng hoặc cho vào nguyên liệu hoặc thành phần đó nếu sản xuất, nhập khẩu để phục vụ sản xuất nội bộ của doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối đã được doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ký hợp đồng giao kết và phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Nguyên liệu hoặc thành phần này chỉ được sử dụng để sán xuất riêng cho một loại thực phẩm;
- Phụ gia thực phẩm phải được phép sử dụng và lượng sử dụng không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với loại thực phẩm đó;
- Phải được đăng kí bản công bố sản phẩm theo quy định;
Các nhóm sản phẩm không chấp nhận phụ gia thực phẩm được mang vào từ thành phần và nguyên liệu để sản xuất thực phẩm, trừ khi các phụ gia đó được quy định cụ thể (có quy định cụ thể riêng), bao gồm:
- Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho  trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh
- Thực phẩm bổ sung dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Phụ gia thực phẩm phải được mang vào thực phẩm từ các nguyên liệu hoặc thành phần để sản xuất thực phẩm nhưng không tạo nên công dụng đối với sản phẩm cuối cùng thì không bắt buộc phải liệt kê trong thành phần cấu tạo của thực phẩm đó.
Để hiểu biết và sử dụng đúng phụ gia thực phẩm, người sản xuất, người tiêu dùng hãy tìm hiểu chi tiết các quy định về phụ gia thực phẩm quy định tại Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
Theo website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình
Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 2
  • 4
  • 6
  • 5
  • 4
  • 8
lên đầu trang